Booking.com

Ovce

V živote detí a dospievajúcich zohrávajú v ostatných rokoch dôležitú úlohu moderné technológie – počítač, internet, mobilný telefón. Vznikajú nové možnosti, ale aj riziká. Rozprávky OVCE.sk sa zameriavajú na šírenie osvety o bezpečnom používaní internetu a mobilných telefónov, informujú o rizikách virtuálneho priestoru, poskytujú poradenstvo v tejto oblasti a pomáhajú bojovať proti nezákonnému obsahu a činnostiam na internete.

Ovce – Bez kožušteka

Ďalšia rozprávka zo série Ovce sa zameriava na to, aby deti nedávali na internet žiadne fotky a videá, v ktorých majú odhalené časti tela....

Ovce – Biele ovce

Témou tejto rozprávky je diskriminácia a rasizmus na internete. Ak sa chcete dozvedieť o nich viac, pozrite si spolu so svojimi deťmi rozprávku zo...

Ovce – Deväťdesiatdeväť

Nerozposielajte ďalej reťazové správy! Žiadna vám ani šťastie, ani nešťastie neprivodí – toľko hovorí posolstvo z rozprávky Deväťdesiatdeväť. Neváhajte, a pozrite si spolu s...

Ovce – Hlásna trúba

O tom, že je treba dávať si pozor, čo prezradíme na internete, nie je pochýb. Pozrite si s nami rozprávku zo série Ovce, ktorá...

Ovce – Korunka krásy

Viete o tom, že nadmerným chudnutím môžete poškodiť svoje zdravie? Skutočná krása nie je v tom, ako vyzeráte, ale aké máte srdce. Naučte sa...

Ovce – Netancuj s vlkom

Nedajte sa fotografovať alebo natáčať v situáciách, ktoré by mohol niekto zneužiť alebo vás pri nich zosmiešniť – to je posolstvom rozprávky Netancuj s...

Ovce – Ogrgeľ

Nezverejňujte na internete to, za čo by ste sa niekedy mohli hanbiť. Neskôr to môže niekto zneužiť proti vám. Neváhajte a pozrite si spolu...

Ovce – Pomsta

Ak vás niekto obťažuje, posiela esemesky, e-maily, neustále sa vám vyhráža na čete alebo sleduje vaše správanie na internete, je treba brať to vážne....

Ovce – Zatajovaný kamarát

Posolstvom z príbehu Zatajovaný kamarát je to, aby si deti dávali pozor na každého, kto chce, aby zatajili ich internetové kamarátstvo, dáva im darčeky...