V živote detí a dospievajúcich zohrávajú v ostatných rokoch dôležitú úlohu moderné technológie – počítač, internet, mobilný telefón. Vznikajú nové možnosti, ale aj riziká. Rozprávky OVCE.sk sa zameriavajú na šírenie osvety o bezpečnom používaní internetu a mobilných telefónov, informujú o rizikách virtuálneho priestoru, poskytujú poradenstvo v tejto oblasti a pomáhajú bojovať proti nezákonnému obsahu a činnostiam na internete.