Noddy so svojimi priateľmi zabáva deti už niekoľko generácií a je ľahké pochopiť prečo. S množstvom zábavy, zapamätateľných zážitkov a kúzel sa stal Noddy v jeho Meste hračiek veľmi obľúbenou rozprávkou pre deti. Využíva pri tom jednoduchý priebeh deja s dobrodružstvom, kde sa deti môžu niečo priučiť o delení sa, pomáhaní iným a rozlišovaním dobrého od zlého.