Booking.com

Veselý a smutný šašo

Zábavný pracovný list pre malých školákov. Nakresli šašovi veselú a smutnú tváričku podľa zadania a vyfarbi šašov. Vytlačte si pracovný list :)

Emotions worksheet

Pracovný list, v ktorom majú deti za úlohu dokresliť tváričky podľa pokynov učiteľa (napr. the sun is happy, the sheep is sad, the frog...