Irregular verbs – Anglické nepravidelné slovesá

0
3137

V angličtine existujú tzv. nepravidelné slovesá – irregular verbs. Je ich takmer 300, z čoho sa v bežnom živote používa necelá tretina. Nie je možné ich odvodiť na základe žiadnych všeobecných zákonitostí a jediným spôsobom, je naučiť sa ich a precvičovať, až pokiaľ sa vám ich používanie nezautomatizuje.

Pripravili sme pre vás pracovný list s najpoužívanejšími nepravidelnými slovesami, s ktorým sa ich môžete s deťmi naučiť a následne si ich opakovať.

Stiahnuť pracovný list – Nepravidelné slovesá

slovenský význam základný tvar minulý čas minulé príčastie
verb stem past simple past participle
byť be /bi/ was  /wos/ / were  /w∂:/ been  /bi:n/
stať sa become  /bi´kam/ became  /bi´keim/ become  /bi´kam/
začať begin  /bi´gin/ began  /bi´gaen/ begun  /bi´gan/
hrýzť bite  /bait/ bit   /bit/ bitten  /bit∂n/
zlomiť break  /breik/ broke  /br∂uk/ broken  /br∂ukn/
priniesť bring /brin / brought  /bro: t/ brought  /bro: t/
stavať build  /bild/ built  /bilt/ built  /bilt/
páliť burn /b∂:n/ burnt  /b∂:nt/ burnt  /b∂:nt/
kúpiť buy  /bai/ bought  /bo:t/ bought  /bo:t/
chytiť catch  /kaeč/ caught  /ko:t/ caught  /ko:t/
prísť come  /kam/ came  /keim/ come  /kam/
stáť cost  /kost/ cost  /kost/ cost  /kost/
porezať cut   /kat/ cut   /kat/ cut   /kat/
kopať dig  /dig/ dug  /dag/ dug  /dag/
robiť do /du/ did  /did/ done  /dan/
kresliť draw  /dro:/ drew  /dro:n/ drawn  /dro:n/
snívať dream  /dri:m/ dreamt /dremt/ dreamt /dremt/
piť drink  /drink/ drank  /draenk/ drunk  /drank/
jazdiť drive  /draiv/ drove  /dr∂uv/ driven  /driv∂n/
jesť eat  /i:t/ ate  /et/ eaten   /i:tn/
spadnúť fall   /fo:l/ fell  /fel/ fallen /fol∂n/
cítiť feel  /fi:l/ felt /felt/ felt  /felt/
nájsť find  /faind/ found /faund/ found /faund/
letieť fly    /fla:i/ flew /flu:/ flown /fl∂un/
dostať get  /get/ got  /got/ got   /got/
dať give  /giv/ gave  /geiv/ given  /giv∂n/
ísť go  /g∂u/ went  /went/ gone  /gon/
rásť grow  /gr∂u/ grew  /gru:/ grown  /gr∂un/
mať have /haev/ had /haed/ had  /haed/
počuť hear  /hi:∂/ heard  /h∂:d/ heard  /h∂:d/
skryť hide  /haid/ hid /hid/ hidden  /hid∂n/
udrieť hit  /hit/ hit  /hit/ hit  /hit/
držať hold  /h∂uld/ held  /held/ held  /held/
raniť, bolieť hurt  /h∂: t/ hurt   /h∂: t/ hurt   /h∂: t/
držať keep  /ki:p/ kept  kept/ kept  /kept/
vedieť know  /n∂u/ knew  /nju:/ known  /n∂un/
opustiť leave   /li:v/ left   /left/ left   /left/
ležať lie  /lai/ lay  /lei/ lain  /lein/
stratiť lose  /lu:z/ lost  /lost/ lost  /lost/
vyrobiť make  /meik/ made /meid/ made /meid/
mieniť mean  /mi:n/ meant  /ment/ meant   /ment/
platiť pay  /pei/ paid  /peid/ paid  /peid/
položiť put  /put/ put  /put/ put   /put/
čítať read /ri:d/ read /red/ read  /red/
jazdiť ride  /raid/ rode  /r∂ud/ ridden  /rid∂n/
zvoniť ring  /rin/ rang  /raen/ rung  /ran/
bežať run  /ran/ ran  /raen/ run   /ran/
povedať say   /sei/ said /sed/ said  /sed/
vidieť see  /si:/ saw /so:/ seen  /si:n/
predať sell  /sel/ sold  /s∂uld/ sold  /s∂uld/
poslať send  /send/ sent  /sent/ sent  /sent/
nastaviť set  /set/ set  /set/ set  /set/
spievať sing  /sin/ sang  /saen/ sung  /san/
potopiť sink  /sink/ sank  /saenk/ sunk  /sank/
sedieť sit   /sit/ sat /saet/ sat  /saet/
cítiť smell  /smel/ smelt  /smelt/ smelt  /smelt/
hovoriť speak  /spi:k/ spoke  /sp∂uk/ spoken  /sp∂uk∂n/
hláskovať spell  /spel/ spelt  /spelt/ spelt  /spelt/
tráviť spend  /spend/ spent  /spent/ spent /spent/
stáť stand  /staend/ stood  /stud/ stood  /stud/
kradnúť steal  /sti:l/ stole  /st∂ul/ stolen  /st∂ul∂n/
prilepiť stick  /stik/ stuck  /stak/ stuck  /stak/
zametať sweep  /swi:p/ swept  /swept/ swept  /swept/
plávať swim  /swim/ swam  /swaem/ swum  /swam/
zobrať take   /teik/ took  /tuk/ taken /teikn/
učiť teach  /ti:č/ taught  /to:t/ taught  /to:t/
trhať tear  /ti:∂/ tore  /to:∂/ torn  /to:n/
povedať tell  /tel/ told  /t∂uld/ told  /t∂uld/
myslieť si think /θin/ thought /θo:t/ thought /θo:t/
hodiť throw  /θr∂u/ threw  /θru:/ thrown /θr∂un/
rozumieť understand /and∂´ stand/ understood  /and∂´ stud/ understood /and∂´ stud/
zobudiť wake /weik/ woke  /w∂uk/ woken  /w∂uk∂n/
nosiť wear  /we:∂/ wore  /wo:∂/ worn  /wo:n/
vyhrať win  /win/ won  /won/ won  /won/
písať write /rait/ wrote /r∂ ut/ written /rit∂n/

Stiahnuť pracovný list – Nepravidelné slovesá

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here