Vianočné a zimné pesničky pre detičky

0
57281
Vianočné pesničky

Pripravili sme pre vás veľký súhrn vianočných a zimných piesní. Môžete si vytlačiť slová a pri niektorých piesňach sú aj noty. Postupne pridáme noty ku všetkým piesňam.

 

Roľničky, roľničky…

Vytlačiť slová

Hurá, už je sneh,
rozlieha sa smiech.
Deti kričia, zvonček znie,
biele mámenie.
Sneh je vôkol nás,
svetu dáva jas.
Rozlieha sa zvonenie,
zima je tu zas.

Roľničky, roľničky,
kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký
a či Mikuláš?
Roľničky, roľničky,
prinášajú sneh,
piesne našej mamičky,
Vianoce a smiech.

Zvonky detských liet,
rozozvučte svet,
tým, čo sú už dospelí,
nech je zase päť.
Zvoňte zľahúčka,
stačí chvíľočka,
spomienka sťa roľničky
v srdci zacengá.

Roľničky, roľničky,
kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký
a či Mikuláš?
Roľničky, roľničky,
prinášajú sneh,
piesne našej mamičky,
Vianoce a smiech.

Búvaj dieťa krásne

Vytlačiť slová Vytlačiť noty

Búvaj, Dieťa krásne, uložené v jasle,
búvaj, búvaj, Pachoľa, milostivé Jezuľa.
Budeme ťa kolísať, abys mohol dobre spať.
Ježišku náš milý, aby sa ti snili
veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.

Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa Dieťa poteší na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika.
My budeme s vami spievať za jasľami,
Synu milému, Synu milému.
Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme, na slame a na sene.
Aj vy, milé fialky, zaváňajte do diaľky.
Zavejte mu vône, Pánovi na tróne,
ticho, sladúčko, ticho, sladúčko.

Sniežik sa nám chumelí

Vytlačiť slová

Sniežik sa nám chumelí,
zima je zimička,
polia lúky vybieli,
zapadne cestička.

Zakry svojou perinkou
celý kraj náš milý,
veď sme sa už na teba
tak veľmi tešili.

Padaj sniežik, padaj nám,
tešia sa ti deti,
naša pieseň radostná
v ústrety ti letí.

Svieť nám stromček jagavý

Vytlačiť slová

Svieť nám stromček jagavý,
už sme všetci zvedaví,
čí je to darček a čo je v ňom?
Cingi lingi, cingi lingi bom.

Svieť nám vločka veselá,
svet sa odel do biela.
Bláznivé vrabce škriepia sa s ním:
čim ča rára čim ča rára čim!

Svieť nám stromček bielučký,
chytíme sa za rúčky,
nech našim spevom znie celý dom,
fidli tidli fidli tidli bom.

Štastie, zdravie, pokoj svätý

Vytlačiť slová

Šťastie, zdravie, pokoj svätý
vinšujeme vám,
či ste starí, lebo deti,
nezáleží nám.
Zďaleka sa berieme,
novinu vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci
v meste Betléme.

Narodil sa chlapček malý,
posiela nás k vám,
aby ste mu niečo dali,
zaniesť mu to mám.
Chlebík, ten už nechce brať,
bo ho nakŕmila mať,
radšej toliar lebo dukát
ráčte mu poslať.

Prosím pekne, odbavte nás,
nieto času stáť,
veď nám treba do Betléma
ísť ho kolísať.
On je veľmi bohatý,
všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad,
tam sa nestratí.

Nesiem vám noviny

Vytlačiť slová

Nesiem vám noviny, počúvajte,
z betlémskej doliny, pozor dajte.
Čujte ich pilne, sú neomylné,
čujte ich pilne, sú neomylné,
rozjímajte.

Syna nám zrodila čistá Panna.
do jasieľ vložila Krista Pána,
k sebe vinula, aj zavinula,
k sebe vinula, aj zavinula
Krista Pána.

Ku nemu anjeli letia z neba,
pastieri veselí ho velebia,
privítajme ho, Pána to svojho,
privítajme ho, Pána to svojho
ako treba.

Narodil sa Kristus Pán

Vytlačiť slová

Narodil sa Kristus Pán:
Veseľme sa!
Z ruže kvietok skvitol nám:
Radujme sa!

Z života čistého,
z rodu kráľovského
Kristus Pán
narodil sa.

Prorokmi nám hlásaný:
Veseľme sa!
Na svet nám je poslaný:
Radujme sa!
Z života čistého…

Človek je učinený:
Veseľme sa!
By bol večne spasený:
Radujme sa!

Z života čistého…

Božia milosť nebeská:
buď vždy s nami!
Daj, nech závisť diabolská
nás nemámi!

Otče, pre milého
Syna, nám daného,
ó, zmiluj sa nad nami!

Vstávajte pastieri, berte sa hor´

Vytlačiť slová

Vstávajte, pastieri, berte sa hor´,
aká to novina, dajte pozor!
Aké to zázraky javia sa nebi,
aké to zázraky javia sa na nebi!
Nikdy som nevidel, jak som starý,
na nebi vysokom takej žiary.

Len sa ma nebojte, pastuškovia,
prichádzam k vám ako anjel Slova,
aby som vám zvestil,
že sa vám narodil
Mesiáš v Betléme: Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.

Iďte a nájdete Kráľa kráľov,
Ježiška malého, Pána pánov,
v mestečku Betléme
v jasličkách na slame
leží náš Spasiteľ narodený,
v chudobných plienočkách položený.

Bratkovia, rýchle sa pozberajme,
Ježiška navštíviť nemeškajme,
k nemu sa dostavme,
pekne ho vítajme,
čo ktorý môžeme a čo máme,
najlepšie dary mu odovzdáme.

Postavím si snehuliaka

Vytlačiť slová

Postavím si snehuliaka
na najbližšom brehu,
postavím si snehuliaka
z bielučkého snehu.
Jedna guľa, druhá guľa,
tretiu na vrch dám
a už stojí snehuliačik
a už stojí tam.

Košieľku má snehuliačik
čistučkú a bielu,
nos má z mrkvy, oči z uhlia,
miesto ruky metlu.
A keď deti uvidia ho,
povedia si tak:
Pozrite sa, aký je to
krásny snehuliak!

Daj, Boh, šťastia tejto zemi

Vytlačiť slová

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá.
Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.

Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.

Mikulášku, dobrý strýčku

Vytlačiť slová

Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám z darov tvojich trošku,
či koláča makového,
či koníka medového.
Veď ty, svätý Mikuláš,
veľa dobrých darov máš.

Každý deň budú vraj Vianoce

Vytlačiť slová

Slávností bolo už hádam dosť,
každý má svoju pravdu právd.
Čertove kolo, vyliata zlosť,
nik nie je zajko ani páv.

Len v dávnych bájkach víťazí česť,
rozum a láska nevinná.
Čoraz viac pravdy, má tvrdá päsť,
bude to liečba povinná.

Každý deň, budú vraj, Vianoce
ticho šepkajú, ľudia po vonku.
Už sa nám pozlátko ligoce, čo však ukrýva
iba kamienok či sladkú salónku.

Súhvezdí právo a modrý koč,
čo nám len zriedka zastaví.
Ľudí tak málo na úzku loď,
ktorá má modré zástavy.

Každý deň, budú vraj, Vianoce…

Vianoce, Vianoce – Peter Nagy

Vytlačiť slová

V nebi niekto ráta z lupienkov margariét,
ľúbi či neľúbi a sneží to na svet.
Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár,
vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár.

V nebi niekto ráta z lupienkov margariét,
ľúbi či neľúbi a sneží to na svet.
Zimný anjel krídla na mesto ukladá,
mráz je cukor z torty a zima zosladla.

Tak spievaj, spievaj:
Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás,
Vianoce, Vianoce, konečne sú zas.

V nebi niekto ráta z lupienkov margariét,
ľúbi či neľúbi a sneží to na svet.
Je to celkom blízko, nastav k nebu tvár,
vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár.

Tak spievaj, spievaj:
Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás,
Vianoce, Vianoce, konečne sú zas.

Vianoce

Vytlačiť slová

Keď si zima bielym šálom hrdlo omoce,
do okien nám pozerajú biele Vianoce.

Biele vločky, biele zvonce, biela, chladná noc,
u nás zima začína sa iba od Vianoc.

Keď sa nám po mrazivom dni náhle zvečerí,
uzimený mesiac zaspí v bielom páperí.

Biele vločky, biele zvonce, biela, chladná noc,
u nás zima začína sa iba od Vianoc.

Tichá noc

Vytlačiť slová Vytlačiť noty

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tíško spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá no, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v Tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

Tam rástla krásna jedlička

Vytlačiť slová Vytlačiť noty

Tam rástla krásna jedlička,
kde šumel hustý háj,
či kvitol kvet, či padal sneh,
vždy bola zelená.

Jej metelica nôtila
do sníčkov častokrát
a mráz ju snehom ukrúcal,
by nezamrzla snáď.

A zajko bojko ušatý
si skákal rád pod ňou
a kde-tu zlostný sivý vlk
sa mihol čistinou.

Kúpil otec rybu

Vytlačiť slová Vytlačiť noty

Kúpil otec rybu dnes na svitaní,
už si pekne pláva doma vo vani.
Sem tam hodí chvostom, sem tam spraví čľup,
len sa rybka moja, len sa pekne kúp.

Kúpil otec rybu, veľkú ako slon,
rybinou a sviatkami vonia celý dom.
Od rána sa v izbe stromček ligoce,
kúpil otec rybu, veď sú Vianoce.

Jak si krásne, Jezuliatko

Vytlačiť slová Vytlačiť noty

Jak si krásne, Jezuliatko,
v prostred biedy úbožiatko.
Pred tebou padáme,
dary ti skladáme.

Ja ti nesiem veselého
baránka zo stáda svojho,
s ním sa môžeš hrávať,
veselo zabávať.

A my biedni čo ti dáme,
darovať ti čo nemáme.
My zagajdujeme,
piesne zaspievame.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here