Hráme sa – samohlásky a spoluhlásky

0
17741
Pracovný list - samohlásky a spoluhlásky - druháci

Táto hra je vhodná na prácu v skupinkách v triede a je určená na zopakovanie si rozdelenia hlások na samohlásky a spoluhlásky.

Deti sa rozdelia do skupín, každá skupina dostane jeden hárok s kolonkami na mená a v rámci skupiny si deti zapíšu do hárku svoje mená a skúmajú, kto má koľko hlások, samohlások a spoluhlások v svojom mene a vyhodnotia si svoje mená v rámci skupinky. Na záver sa výsledky porovnajú s ostatnými skupinkami a zistí sa, ktoré dieťa v triede má vo svojom mene najviac hlások, ktoré dieťa má najviac samohlások a ktoré najviac spoluhlások.

Prvý pracovný list je zase určený pre jednotlivcov, v ktorom si každé dieťa rozoberie svoje meno na hlásky.

Vytlačiť pracovný list – moje meno Vytlačiť pracovný list – mená spolužiakov

Pracovný list - samohlásky a spoluhlásky - druháciPracovný list - spoluhlásky a samohlásky - druháci

🙂

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here