Všeobecné a vlastné podstatné mená – pracovný list

Ak si tretiak alebo tretiačka, tak už určite vieš, že existujú rôzne slovné druhy. Ako prvé ste sa učili podstatné mená, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá alebo veci. Pýtame sa na ne otázkou Kto je to? alebo Čo je to? Podstatné mená rozdeľujeme na všeobecné podstatné mená a vlastné podstatné mená. Všeobecné podstatné mená sú všeobecné…