Dokresľujeme čerešne.

Dokresli čerešne podľa úvodného obrázku. Pomocou tejto aktivity sa deti učia kresliť čerešne a trénujú si pozornosť, lebo musia zistiť, čo chýba na jednotlivých obrázkoch a dokresliť to. Niekde chýbajú listy, niekde čerešne, niekde stopky… Tento pracovný list je určený najmä predškolákom. Takže neváhajte a v júni, keď vám v záhrade dozrejú čerešničky, zopár oberte,…