Grafomotorika. Kreslíme veľkonočný korbáč.

Grafomotorika. Kreslíme veľkonočný korbáč. Jarné aktivity pre deti. Pracovný list pre predškolákov.