Tvár - dievča - hráme sa s najmenšími

Tvár dievčaťa – hráme sa s najmenšími.