Sledujeme počasie

Sledujeme počasie – pracovný list pre deti, do ktorého si kreslia každý deň, aké je počasie