Dážď - aktivity pre deti

Dážď – pracovný list pre deti – maľujeme prstami dážď