Čerešne - pracovný list

Dokresli čerešne – pracovný list pre predškolákov – grafomotorika