Vláčik - geometrické tvary.

Vláčik – geometrické tvary.