Vláčik - geometrické tvary.

Vláčik – geometrické tvary. Pracovný list pre predškolákov.