Tekvice. Kartičky. Geometrické tvary.

Tekvičky. Kartičky. Geometrické tvary. Pre predškolákov.