Tekvice. Geometrické tvary.

Tekvice – geometrické tvary. Pracovný list pre predškolákov.