Tekvice - geometrické tvary.

Tekvice. Geometrické tvary. Pracovný list pre predškolákov.