Okrúhle predmety. Geometrické tvary.

Okrúhle predmety. Geometrické tvary. Pre predškolákov.