Dážď. Geometrické tvary.

Dážď. Geometrické tvary. Predškoláci.