Dážď. Geometrické tvary.

Dážď – geometrické tvary. Pre predškolákov.