Počítame vajíčka vo vozíku. Veľká noc.

Počítame veľkonočné vajíčka. Pracovný list pre predškolákov.