Listový papier s kačičkou bez riadkov

Listový papier s kačičkou čistý bez riadkov