Listový papier s kačičkou čistý

Listový papier s kačičkou čistý bez riadkov