Pytagorova veta - riešené príklady

Pripravujeme sa na monitor 9