Grafomotorika. Kreslíme čiary. Bahniatka. Predškoláci