Pre najmenších - húsenička na liste

Pre najmenších – húsenička na liste s číslami – vrchnáčiky