Čerešne - pracovný list

Dokresli čerešne podľa vzoru – pracovný list pre deti – predškolákov