Jablko a hruška - obrázok na sklo

Jablko a hruška – obrázok na sklo