Obťahujeme vybodkované slniečko.

Obťahujeme vybodkované slniečko. Pracovný list pre predškolákov.