Kvet s lienkou - obťahujeme vybodkovaný obrázok

Kvet s lienkou – obťahujeme vybodkovaný obrázok