Lode pracovný list

Hľadáme rovnaké dvojice – lode