Čerešne - hľadáme cestičky

Čerešne – červík hľadá cestičku k čerešniam – pracovný list pre deti