Šašo - pracovný list pre deti

Nakresli šašovi kučierky – pracovný list pre deti