Šašo - pracovný list pre deti

Dokresli šašovi kučierky – pracovný list pre deti