Vláčik - grafomotorika

Vláčik – kreslíme koľajnice – pracovný list zameraný na precvičenie grafomotoriky