Booking.com

Grafomotorika. Tenisová raketa.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme vianočné sviečky.

Grafomotorika. V tomto pracovnom liste, zameranom na zlepšenie grafomotorických zručností u detí predškolského veku, majú deti za úlohu nakresliť plamienky na sviečky vo vianočných...

Grafomotorika. Kreslíme vlny na mori.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Korčule.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme ponožku.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)
Čičmanské ornamenty - pracovné listy pre deti

Čičmanské ornamenty – pracovný list pre deti

Keďže ľudové tradície sú môjmu srdcu blízke, rozhodla som sa vytvoriť tento pracovný list. S detičkami sa môžete porozprávať, aké krásne domčeky sa nachádzajú...

Grafomotorika. Kreslíme cencúle.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)
Grafomotorika. Kreslíme veľkonočný korbáč.

Grafomotorika. Veľkonočný korbáč.

Grafomotorika je vec, ktorú treba neustále zdokonaľovať a to aj na veľkú noc. Dokreslite veľkonočný korbáč, ale popri tom si nezabudnite upliesť aj ten...

Grafomotorika. Bublinky.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)
Grafomotorika. Kreslíme vajíčka.

Grafomotorika. Kreslíme vajíčka.

Grafomotorika. Malé deti majú obrovskú radosť z prvých čiar, ktoré zanechá pastelka držaná ich rúčkou na papieri. Najprv sú to iba neurčité čiary, ale...