Grafomotorika. Kreslíme duchov.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme prskavky.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme psíkovi búdu.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme slimákovi domček.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Hady

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Zdobíme vianočnú guľu.

Grafomotorika. Je veľa možností, ako uľahčiť deťom v materskej škole rozvíjanie grafomotorických zručností. Jednou z nich je aj vypĺňanie rôznych zábavných pracovných listov, ktorých...

Grafomotorika. Kreslíme počítadlo.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)

Grafomotorika. Kreslíme list.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)
Čičmanské ornamenty - pracovné listy pre deti

Čičmanské ornamenty – pracovný list pre deti

Keďže ľudové tradície sú môjmu srdcu blízke, rozhodla som sa vytvoriť tento pracovný list. S detičkami sa môžete porozprávať, aké krásne domčeky sa nachádzajú...

Grafomotorika. Hokej.

Grafomotorika. Vytlačiť pracovný list :)