Kačičková trieda - obrázok

Obrázok – kačička – na vstupné dvere v triede v škôlke