Vybrané slová

Vybrané slová. Pracovný list. Tretiaci.