Vzory podstatných mien mužského rodu

Vzory podstatných mien mužského rodu – prehľadná tabuľka